kelt hlava

Keltové - Ve stopách Keltů

Nejstarší dochované plavidlo z jednoho kmene stromu v ČR najdete ve stálé expozici Vlastivědného muzea v Olomouci od 30. 06. do 30. 09. 2023

Příběh kamene - expozice geologie, archeologie a lapidária

Již deset let mohou turisté a obyvatelé Olomouce obdivovat stálou expozici Vlastivědného muzea v Olomouci Příběh kamene. Její součástí je mimo jiné i keltský monoxyl, který byl objeven v roce 1999 u břehu mohelnického jezera.
Ručně dlabaný monoxyl byl vyroben z jednoho kmene asi dvě stě let starého dubu. Trup lodi má mírně kónický tvar s největší šířkou v zadní čtvrtině. Na mírně zahrocené přídi se nalézá částečně dochovaný kruhový otvor, který pravděpodobně sloužil k uvázání plavidla. Záď byla nejspíše opatřena obdélným otvorem pro kormidlo. Vnitřní prostor lodi zpevňují čtyři výstužná žebra. Při prvotním ohledání byly na trupu registrovány stopy po bronzových, případně železných, nástrojích (patrně seker). Monoxyl dosahuje celkové délky 10,5 m, maximální šířky 1,05 m a je 0,6 m vysoký. Síla zachovaného dřeva osciluje od 30 do 180 mm.
Na základě odebraných vzorků z mohelnického plavidla i objevených kůlů se podařilo v dendrochronologických laboratořích určit stáří monoxylu. Podle provedené analýzy letokruhů dřeva bylo stanoveno datum pokácení stromů na roky 281 a 301 př. n. l. To odpovídá mladší době železné (cca 400–50/30 př. n. l). V blízkosti jezera je keltské sídliště a je možné přepokládat jejich vzájemnou spojitost.

zdroj: Vlastivědné muzeum v Olomouci